VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Fałszywie dodatnie wyniki testów skriningowych przeznaczonych do oznaczania substancji psychoaktywnych
False positive results of psychoactive substance screening tests

Bartosz Łoza, Paweł Bednarski, Anna Mosiołek, Iwona Patejuk-Mazurek, Maja Polikowska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Uzyskano serię fałszywie pozytywnych wyników w grupie pięciu ochotników, u których zastosowano dostępny na rynku test skriningowy przeznaczony do wykrywania nielegalnych substancji. W rzeczywistości dodatkowe, ilościowe badania laboratoryjne moczu nie potwierdziły, ażeby ktokolwiek z tej grupy przyjmował substancje psychoaktywne. Fałszywie pozytywne rezultaty testów skriningowych mogą okazać się wysoce destrukcyjne dla terapeutycznej współpracy.

Słowa kluczowe:
testy skriningowe, testy narkotykowe, testy paskowe, wyniki fałszywie pozytywne, substancje psychoaktywne, sojusz terapeutyczny, współpraca z pacjentem

Abstract:

A series of false positive results were obtained in a group of five volunteers when using a default illegal drug screening test. Actually, additional laboratory analyses of urine samples did not confirm that any of the group used to take psychoactive substances. False positive results of screening tests may become highly destructive for the therapeutic compliance.

Key words:
screening tests, drug tests, control urine sticks, false positive tests, psychoactive substances, therapeutic alliance, therapeutic compliance

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu