VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Działania inne niż przeciwdepresyjne leków przeciwdepresyjnych (cz. 1): escitalopram w leczeniu zaburzeń lękowych
Beyond antidepressive properties of antidepressants (Part I): anxiolytic treatment with escitalopram

Iwona Patejuk-Mazurek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2 (NR 3): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Rozpowszechnienie zaburzeń lękowych, ich współchorobowość, np. z depresją, nadużywaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu, oraz powodowane przez nie zaburzenia funkcjonowania skłaniają do poszukiwania coraz to nowych możliwości ich skutecznej terapii. Z tego powodu escitalopram był badany pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania go u pacjentów ze spektrum zaburzeń lękowych, w warunkach szpitalnych i praktyce ambulatoryjnej. Dokonano przeglądu literatury na ten temat oraz przedstawiono przypadek efektywnego leczenia lęku uogólnionego escitalopramem.

Słowa kluczowe:
zaburzenia lękowe, escitalopram

Abstract:

The prevalence of anxiety disorders, as well as their comorbidity with depressive, substance use, alcohol and behavioral disorders, mobilize a constant search for the new drug treatment. Escitalopram studies have proved this drug to be effective and safe anxiolytic compound, both for inpatients and outpatients. The review of research studies and a case of effective treatment with escitalopram were presented in this article.

Key words:
anxiety disorders, escitalopram

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu