VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Jakość życia u pacjentów chorych na schizofrenię leczonych trójpierścieniowymi neuroleptykami atypowymi stosowanymi w dużych dawkach
Quality of life in schizophrenic patients treated with high doses of tricyclic atypical neuroleptics

Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 2.(NR 4): 2010
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Celem badania było określenie jakości codziennego funkcjonowania i snu w grupie osób cierpiących na schizofrenię. W naturalistycznym badaniu obserwacyjnym wzięło udział 7386 pacjentów, 86,4% przyjmowało olanzapinę, 8,4% kwetiapinę, a 5,2% klozapinę. W artykule analizie poddano największą grupę pacjentów - leczonych olanzapiną. Badanie było prowadzone w poradniach zdrowia psychicznego w całej Polsce. W czasie dwóch kolejnych wizyt kontrolnych lekarz prowadził obserwację pacjenta. Stan kliniczny oceniany był za pomocą skali całkowitego wrażenia klinicznego (CGI), jakość codziennego funkcjonowania - za pomocą podskali Skali Jakości Życia (QLS), a jakość snu - przy użyciu Ateńskiej Skali Bezsenności (AIS). Średnie dawki dobowe olanzapiny podczas kolejnych wizyt wynosiły 18,1 mg i 18,9 mg, 97% pacjentów przyjmowało dalej olanzapinę. Wykazano znamienną poprawę codziennego funkcjonowania i jakości snu, niezwiązaną z dawką neuroleptyku. Poprawie uległ również stan kliniczny pacjentów. Stosowanie większych dawek olanzapiny jest związane z dużą adherencją terapeutyczną. Olanzapina powoduje znaczącą poprawę jakości codziennego funkcjonowania i snu u pacjentów schizofrenicznych. Poprawa ta wydaje się niezwiązana z dawką olanzapiny.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, olanzapina, jakość codziennego funkcjonowania, jakość snu

Abstract:

The aim of the study was to assess the quality of daily functioning and sleep in a group of patients suffering from schizophrenia. The naturalistic observational study included the population of 7386 patients, of whom 86.4% took olanzapine, 8.4% quetiapine and 5.2% clozapine. The biggest olanzapine group was analyzed in this article. The study was held in out-patient clinics on the area of Poland. A physician was observing patient during two consecutive visits. A clinical state was assessed using Clinical Global Impression scale (CGI), a quality of daily functioning with sub-scale of Quality of Life Scale (QLS), and quality of sleep with Athena?s Insomnia Scale (AIS). Mean daily doses of olanzapine on consecutive visits were 18.1 and 18.9 mg, 97% of patients were continuing olanzapine. The daily functioning and quality of sleep were significantly improved and the improvement was non-related to the dose of olanzapine. Clinical state of patients was also improved. Using of higher doses of olanzapine is connected with a high therapeutic adherence. Olanzapine produces the significant improvement of sleep and daily functioning in schizophrenia patients. The improvement does not seem to correlate with the dose of olanzapine.

Key words:
schizophrenia, olanzapine, quality of daily functioning, quality of sleep

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu