VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Współpraca pacjenta w terapii otępienia
Patient?s compliance in dementia therapy

Mariusz Siemiński

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 1): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Współpraca pacjenta jest niezbędnym elementem skutecznej terapii. Osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu współpracy jest szczególnie trudne w populacji pacjentów z otępieniem. Z tego względu w codziennej praktyce należy pamiętać o metodach zwiększających poziom przestrzegania zaleceń lekarskich, takich jak edukacja pacjenta i dobór odpowiedniej formy leku.

Słowa kluczowe:
otępienie, współpraca, wytrwałość, zgodność

Abstract:

Compliance of the patient is an essential element of succesful therapy. Achieving a satisfying level of patient's compliance is especially challenging in the population of demented subjects. That is why a practitioner must remember about methods increasing adherence of the patient such as education of the patient and selecting and adequate form of the drug.

Key words:
dementia, compliance, persistance, adherence

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu