VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Kwetiapina - przydatność w praktyce psychiatrycznej
Quetiapine in psychiatric practice

Iwona Patejuk-Mazurek, Bartosz Łoza, Maja Polikowska, Paweł Pawełczak

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 1): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

W ciągu ostatniej dekady kwetiapina stała się neuroleptykiem nie tylko najczęściej przepisywanym w USA, ale również znacząco wzrosła częstość jej wykorzystywania w Polsce. Podstawowe stały się pozaschizofreniczne zastosowania kwetiapiny: w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych i jednobiegunowych, zaburzeniach lękowych oraz zaburzeniach towarzyszących otępieniu. Wieloreceptorowy mechanizm działania, aktywny metabolit o właściwościach przeciwdepresyjnych, możliwość stosowania w szerokim zakresie dawek oraz dobry profil tolerancji i bezpieczeństwo sprawiają, że kwetiapina znajduje coraz szersze zastosowanie praktyczne. W pracy opisano domeny kliniczne, w których wykorzystuje się leczenie kwetiapiną.

Słowa kluczowe:
kwetiapina, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja

Abstract:

Through the last decade quetiapine has become the most often prescribed antipsychotic in the USA and become more and more popular in Poland. Nowadays, prescribing quetiapine is located mostly outside the antipsychotic indications, focusing on bipolar and unipolar disorders, as well as dementia and anxiety disorders. Some of those indications are off-label. Multi-receptor mechanism of pharmacological action, one active metabolite (clinically antidepressive), a wide range of doses, an acceptable profile of tolerance and safety make quetiapine one of the most popular drugs in psychiatric practice. Authors describe clinical domains of effective administration of quetiapine.

Key words:
quetiapine, schizophrenia, bipolar disorder, depression

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu