VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Osobowość pograniczna: stabilna czy niestabilna choroba psychiczna?
Borderline personality: stable or unstable mental illness?

Anna Mosiołek, Joanna Grzesiewska, Izabela Chilmończyk, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 1): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Koncepcja "pograniczności" została po raz pierwszy wykorzystana przez psychoanalityka Sterna w 1938 roku. Od tego czasu pojawia się w klasyfikacjach i piśmiennictwie w różnych kontekstach. Początkowo była traktowana jako pogranicze różnych zaburzeń psychicznych ze spektrum schizofrenii. Współcześnie jest kojarzona ze spektrum PTSD lub ze spektrum zaburzeń afektywnych. Zmiany neurofizjologiczne, głęboka dysfunkcjonalność, współchorobowość oraz pozytywna odpowiedź zarówno na leczenie farmakoterapeutyczne, jak i psychoterapeutyczne sugerują, że zaburzenie to raczej odpowiada koncepcji "choroby psychicznej" niż "zaburzenia osobowości". Z kolei takie objawy charakterystyczne dla zaburzeń pogranicznych, jak skrajna chwiejność afektywna, impulsywność, wysoki poziom agresji, współchorobowość, w tym towarzyszące uzależnienia, a także krótkotrwałe epizody psychotyczne oraz duża dysfunkcjonalność, sugerują dwubiegunowe spektrum zaburzeń.

Słowa kluczowe:
osobowość pograniczna, schizofrenia, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, PTSD

Abstract:

The term "borderline" was used for the first time by psychoanalyst Stern in 1938. Since then it has appeared many times in classifications and literature in various contexts. At the beginning it was considered as a borderline between different psychiatric disorders in the spectrum of schizophrenia. Nowadays it is rather understood as a disorder related to stress disorders like PTSD or the affective spectrum disorders. Neurophysiological changes, severe dysfunctionality, co-morbidity as well as positive reactions to pharmacological or psychotherapeutic treatment patterns may suggest that this disorder drifts to the scope of mental diseases contrary to personality disorders. Moreover, symptoms characteristic for borderline disorders like emotional instability, impulsivity, high level of aggression, co-morbidity, including dependence co-morbidity, short psychotic episodes and dysfunctionality may suggest that borderline disorders belong to bipolar affective spectrum.

Key words:
borderline personality disorder, schizophrenia, bipolar aff ective disorder, PTSD

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu