VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Wstęp

Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

1.
Podejmowane są wysiłki na rzecz realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jednocześnie zmniejsza się nakłady na psychiatrię. W roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 NFZ zmniejszył w ogólnym planie wydatków środki przeznaczone na psychiatrię z 3,48% do 3,22%, a w wartościach bezwzględnych o 164,6 mln zł, czyli o 8,32%. Tymczasem NFZ został zobowiązany rozporządzeniem wprowadzającym Narodowy Program do niezmniejszania tych środków w pierwszym roku realizacji i sukcesywnego ich zwiększania w kolejnych czterech latach - łącznie o 610 mln zł. Jak łatwo policzyć, redukcja z 2011 roku pomnożona przez kolejne lata oznacza, że bilans Narodowego Programu zakończy się za pięć lat bezwzględnym zubożeniem wartości świadczeń. Ta różnica między tym, co się mówi, a tym, co się robi, zaczyna przypominać inne pseudoreformy psychiatrii z ostatnich 22 lat.

2.
Równocześnie rozpoczyna się polska prezydencja w Unii Europejskiej. W odniesieniu do spraw zdrowotnych zapowiedziano, że skoncentrujemy się na dwóch zagadnieniach: (1) wyrównywaniu różnic w parametrach zdrowotnych oraz (2) leczeniu chorób mózgu, np. choroby Alzheimera. Ponieważ Polska wśród krajów Unii Europejskiej wydaje proporcjonalnie jedną z najmniejszych kwot na opiekę psychiatryczną, w odniesieniu do chorób mózgu będziemy mogli zaimponować pozostałym krajom wyjątkowo oszczędnym podejściem do zagadnienia. 

3.
W Mikołajkach odbyła się pierwsza konferencja naukowa "Neuropsychofarmakologia współczesna: w stronę jakości życia" (17-19 czerwca 2011). Dzięki 550 uczestnikom to trzydniowe spotkanie zakończyło się powodzeniem i będzie kontynuowane w 2012 roku. Geniusz mazurskich klimatów nie zawiódł. Zapraszamy za rok!

Redaktor Naczelny "Neuropsychiatrii",
Prof. Bartosz Łoza

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu