VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Pierwszy ogólnopolski konsensus na temat leczenia zaburzeń dwubiegunowych
First Polish consensus on pharmacotherapy of bipolar disorders

Bartosz Łoza, Andrzej Czernikiewicz

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Konsensus dotyczący metod leczenia farmakologicznego zaburzeń dwubiegunowych został ustalony przez 730 polskich psychiatrów w trakcie serii siedemnastu warsztatów, które odbyły się w okresie lutego-marca 2011 r. W trakcie zajęć dyskutowano o głównych strategiach psychofarmakoterapii. Konsensus określił generalne rekomendacje i terapeutyczne sekwencje w różnych fazach leczenia: maniakalnej (preferowana politerapia za pomocą neuroleptyku i/lub leku przeciwpadaczkowego), depresyjnej (politerapia za pomocą olanzapiny lub kwetiapiny i/lub leku przeciwpadaczkowego oraz w uzupełnieniu leku przeciwdepresyjnego), mieszanej (oparta głównie na politerapii za pomocą olanzapiny lub kwetiapiny), podtrzymującej (podobnie często politerapia lub monoterapia: olanzapiną lub kwetiapiną i/lub lekiem przeciwpadaczkowym). Uczestniczący w warsztatach psychiatrzy wskazali olanzapinę (26,3%) i kwas walproinowy (25,8%) jako najważniejsze składniki politerapii w różnych formach zaburzeń dwubiegunowych.

Słowa kluczowe:
konsensus, algorytmy, zalecenia, zaburzenia dwubiegunowe, psychofarmakoterapia, olanzapina, kwetiapina, walproinian, lamotrygina, karbamazepina, lit

Abstract:

The consensus guidelines on the psychopharmacotherapy of bipolar disorders are the result of a series of seventeen workshops with 730 Polish psychiatrists in 2011 (Feb-Mar). In the survey, participants discussed some main psychopharmacologic strategies. The consensus presents general recommendations and suggests therapeutic sequences for various phases of manic episodes (polytherapy with antipsychotic and/or anticonvulsant preferred), depressive episodes (polytherapy with olanzapine or quetiapine and/or anticonvulsant and ad-on antidepressant), mixed episodes (mostly polytherapy with olanzapine or quetiapine), maintenance phase (olanzapine or quetiapine and/or anticonvulsant, both as polytherapy or monotherapy). Olanzapine (26.3%) and valproate( 25.8%) were leaders of psychiatrists' choice of the combined therapy in various forms of bipolar disorders.

Key words:
consensus, algorithms, guidelines, bipolar disorders, psychopharmacotherapy, olanzapine, quetiapine, valproate,lamotrigine, carbamazepine, lithium

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu