VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

 

Farmakologiczne leczenie dystymii
Pharmacological treatment of dysthymia

Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 3.(NR 2): 2011
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Dystymia należy do grupy zaburzeń subafektywnych. Ocenia się, że występuje ona u 5?6% społeczeństwa. Z powodu względnie łagodnych objawów schorzenie to jest często niedorozpoznawane. W leczeniu dystymii najczęściej używa się trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, moklobemidu, tianeptyny, ritanseryny, sulpirydu, amisulprydu oraz psychoterapii. Leczenie farmakologiczne jest skuteczne u 65% osób z rozpoznaniem dystymii. Przedstawiono przypadek pacjentki z rozpoznaniem podwójnej depresji. Dopiero zastosowanie amisulprydu w dawce 100 mg spowodowało u niej ustąpienie objawów melancholicznych.

Słowa kluczowe:
dystymia, leczenie farmakologiczne, amisulpryd

Abstract:

Dysthymia belongs to the group of subaffective disorders. Its prevalence is assessed at 5?6% of society. Because of relatively mild symptoms the disorder is frequently under-recognized. In the treatment of dysthymia tricyclic antidepressants, selective serotonin re-uptake inhibitors, moclobemide, tianeptine, ritanserin, sulpiride, amisulpride and psychotherapy are applied. Pharmacological treatment is effective in 65% of patients diagnosed with dysthymia. The case study of female patient diagnosed with double depression in whom 100 mg of amisulpride produced recovery from melancholic symptoms was presented.

Key words:
dysthymia, pharmacological treatment, amisulpride

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu