VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Trudności w farmakoterapii dysfunkcji poznawczych w schizofrenii
Difficulties in cognitive dysfunctions pharmacotherapy in schizophrenia

Marek Krzystanek, Paweł Krzywda, Irena Krupka-Matuszczyk

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Dysfunkcje poznawcze w schizofrenii są osobnym wymiarem objawowym. Występują one u większości pacjentów i utrzymują się przewlekle. Wiadomo, że dysfunkcje poznawcze w największym stopniu upośledzają jakość życia i codzienne funkcjonowanie, dlatego ich leczenie jest ważnym celem terapii schizofrenii. Przedstawiono przypadek pacjenta z pierwszym epizodem schizofrenii, u którego w wyniku stosowania amisulprydu w relatywnie niskiej dawce uzyskano ustąpienie objawów wytwórczych i negatywnych i poprawę funkcji poznawczych. W artykule dokonano ponadto przeglądu badań dotyczących zaburzeń poznawczych w schizofrenii i ich leczenia.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, dysfunkcje poznawcze, amisulpryd

Abstract:

Cognitive dysfunctions group themselves as an isolated symptomatic dimension in schizophrenia. They are present in majority of patients and maintain chronically. It is known that cognitive dysfunctions produce the biggest disability and a heavy burden in quality of life and daily functioning, thus their treatment is important. The case of patient with the first episode of schizophrenia is presented. The amisulpride administration at a very low dose produced the recovery from cognitive and negative symptoms and improvement in cognitive functions. Problems of cognitive dysfunctions in schizophrenia and their treatment were reviewed.

Key words:
schizophrenia, cognitive dysfunctions, amisulpride

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu