VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Nasilenie lęku u personelu pielęgniarskiego w pięciu typach oddziałów psychiatrycznych:
psychoterapeutycznym, ogólnopsychiatrycznym, psychogeriatrycznym, psychiatrii sądowej, opiekuńczo-leczniczym
The level of anxiety among the nursing staff in five types of psychiatric wards: Psychotherapeutic, General Psychiatric, Psychogeriatric, Forensic, and Care-and-Treatment Department

Sylwia Andrejuk, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Celem badania była ocena nasilenia lęku u personelu pielęgniarskiego w pięciu typach oddziałów psychiatrycznych: psychoterapeutycznym, ogólnopsychiatrycznym, psychogeriatrycznym, psychiatrii sądowej, opiekuńczo-leczniczym. Badanie przeprowadzono w marcu 2011 r. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Wzięło w nim udział 96 osób z personelu pielęgniarskiego: 94 kobiety i 2 mężczyzn. Do przeprowadzenia badań użyto ankiety, która składała się z 12 pytań. Pytania te dotyczyły aspektów związanych z pracą zawodową i danych socjodemograficznych. Ponadto wykorzystano 14-punktową Skalę Lęku Hamiltona (HARS, Hamilton Anxiety Rating Scale). Praca na oddziałach intensywnej opieki psychiatrycznej i oddziałach uniwersyteckich wiąże się z niższym poziomem lęku. Podwyższony poziom lęku powoduje niższy poziom satysfakcji z pracy i potrzebę zmiany miejsca zatrudnienia.

Słowa kluczowe:
lęk, personel pielęgniarski, pielęgniarka psychiatryczna, psychiatryczny oddział, psychiatryczny szpital

Abstract:

The purpose of this study was to evaluate the level of anxiety among the nursing staff in five types of psychiatric wards: Psychotherapeutic, General Psychiatric, Psychogeriatric, Forensic, and Care-and-Treatment Department. The study was carried out in March, 2011 in Prof. J. Mazurkiewicz Mazovian Specialized Health Centre. The study included 96 people from the nursing staff, 94 females and 2 males. The questionnaire, which consists of 12 questions, includes items related to various aspects of job, and some socio-demographic data. All participants were also measured with the 14-item Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Intensive care and university departments were related to the lower level of anxiety. The higher level of anxiety implies the higher level of dissatisfaction and determines the need for change the job position.

Key words:
anxiety, nursing staff, psychiatric nurse, psychiatric department, psychiatric hospital

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu