VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Pierwotnie postępująca afazja - analiza neuropsychologiczna dwóch przypadków
Primary progressive aphasia - neuropsychological report of two cases

Robert Kucharski, Marcin Woźniak, Maria Nowak, Kinga Jochim, Katarzyna Łachut, Dorota Motyl, Stanisław Pilecki, Małgorzata Stusińska

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 1)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Niniejsza praca zawiera opis dwóch przypadków pierwotnie postępującej afazji (PPA). Każde studium przypadku zostało podzielone na dwie części ? medyczny opis przypadku i badanie neuropsychologiczne. Przedstawiono 66-letnią pacjentkę z narastającymi zaburzeniami mowy oraz 67-letnią pacjentkę z postępującym zubożeniem mowy i objawami lękowymi. U obu na podstawie obrazu klinicznego, pogłębionej diagnostyki neuropsychologicznej oraz wyników badań neuroobrazowych rozpoznano PPA.

Słowa kluczowe:
pierwotnie postępująca afazja, postępująca afazja bez płynności mowy, neuropsychologia, zwyrodnienie płatowe czołowo-skroniowe

Abstract:

This article contains two case reports of primary progressive aphasia (PPA). Each report has been divided into two separate parts: medical study and neuropsychological assessment. Both female patients of 66 and 67 year old experienced increasing speech difficulties and were diagnosed as a PPA through analysis of clinical picture, psychological diagnostic procedures and neuroimaging.

Key words:
primary progressive aphasia, progressive nonfluent aphasia, neuropsychology, frontotemporal lobar degeneration

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu