VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Znaczenie urojeń o tematyce religijnej w diagnozie i terapii osób z psychozami
The importance of delusions with religious content in diagnosis and treatment people with psychosis

Andrzej Czernikiewicz

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Urojenia o treściach religijnych zwykle są związane z gorszym rokowaniem oraz zwiększonym ryzykiem zachowań agresywnych i samobójczych. Większość psychiatrów ma świadomość częstego występowania urojeń o tematyce religijnej u pacjentów w fazach maniakalnych i depresyjnych oraz w stanach psychotycznych. Rozpowszechnienie urojeń o tematyce religijnej jest różne w różnych populacjach, zależy w dużej mierze od lokalnej religii i kultury. Niniejszy artykuł prezentuje wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne w tej grupie chorych.

Słowa kluczowe:
urojenia o tematyce religijnej, diagnoza, terapia

Abstract:

Delusions with religious content are associated with poor clinical outcomes, aggression and suicidal behavior. Most psychiatrists will encounter patients with delusions of religious content because this type of delusion is relatively common in patients with symptoms of mania, depression or psychosis. The prevalence of delusions with religious content varies considerably among populations and can be influenced by the local religion and culture.This article reviews clinical challenges, both assessment and management strategies for patients with delusions of religious content.

Key words:
delusions with religious content, diagnosis, therapy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu