VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zarejestrowane wskazania leków prokognitywnych w Polsce
Registered indications of procognitive drugs in Poland

Daniel Stompel, Ewa Krzystanek, Paweł Krzywda, Marek Krzystanek

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Leki prokognitywne są niejednorodną grupą leków o różnych mechanizmach działania, obejmujących: hamowanie funkcji enzymów, pobudzanie lub hamowanie za pośrednictwem receptorów błon komórkowych, wpływ na metabolizm komórkowy i zmianę przepływu krwi w mózgowiu wtórny do rozszerzenia naczyń. Pomimo tak różnych mechanizmów działania ich stosowanie ma się wiązać z jednym efektem terapeutycznym ? zmniejszeniem deficytu poznawczego stanowiącego podstawowy objaw zespołu otępiennego. Celem pracy był przegląd wskazań rejestracyjnych leków prokognitywnych dostępnych w Polsce i możliwości ich rzeczywistego zastosowania w leczeniu otępienia w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych. W wyniku przeprowadzonej analizy zarejestrowanych wskazań leków prokognitywnych, zawartych w charakterystykach produktów leczniczych, oraz na podstawie aktualnej literatury z zakresu leczenia otępień wykazano istotne rozbieżności i związane z tym znaczne ograniczenia stosowania tych leków.

Słowa kluczowe:
leki prokognitywne, wskazania terapeutyczne, wskazania rejestracyjne

Abstract:

Procognitive drugs are heterogeneous group of drugs with different mechanisms of action, including enzymes? function inhibition, activation or inhibition of plasmatic membranes receptors, influence on cell metabolism and change of brain blood flow secondary to blood vessels? dilatation. Although the differences in mechanisms of action, all the procognitive drugs aim at the same therapeutic effect ? to decrease the cognitive deficit that is the basic symptom of dementia syndrome. The purpose of the article is to overview registered indications of procognitive drugs available in Poland and their real potential of administration in the treatment of dementia in the course of neurodegenerative disorders. As the result of the analysis of the registered drugs? characteristics and contemporary literature in the field of dementia, the significant discrepancies and restrains in the therapeutic possibilities were shown.

Key words:
procognitive drugs, therapeutic indications, registration indications

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu