VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Psychiczne następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży
Mental consequences after miscarriage of pregnancy

Waldemar Kryszkowski, Agata Karowicz-Bilińska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 2)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Przedwczesne zakończenie ciąży wiąże się nie tylko z następstwami somatycznymi, ale także z psychicznymi. Niekiedy te ostatnie uzyskują tak duże nasilenie, że przekraczają możliwości adaptacyjne kobiety. Fakt ten w literaturze wydaje się niedoceniany, czego wyrazem jest mała liczba badań dotyczących tego zagadnienia. Warto wspomnieć, że zgodnie z niektórymi doniesieniami objawy psychiczne występują także u partnera, rodziny, a nawet u bliskich znajomych kobiety. Do najczęstszych następstw psychicznych utraty ciąży należą takie zjawiska jak: lęk, depresja, patologiczna wina oraz patologiczna żałoba. Zarówno diagnostyka, jak i leczenie wszelkich zaburzeń psychicznych mogą być w tym przypadku szczególnie trudne. Dodatkowym utrudnieniem jest intymny charakter zdarzenia, a także wpływ środowiska zewnętrznego na dalsze postępowanie kobiety. Przedstawione fakty potwierdzają ważną rolę psychiatry i psychologa w opiece nad kobietami po utracie ciąży. Uwidaczniają potrzebę stworzenia standardów postępowania nie tylko z pacjentkami dotkniętymi utratą ciąży, ale także z ich partnerami i bliskimi. Mimo że utrata ciąży jest bardzo częstą patologią, takich standardów nie udało się jak dotąd opracować.

Słowa kluczowe:
poronienie, depresja, lęk

Abstract:

Miscarriage is related not only to somatic consequences, but also psychopathological ones. Sometimes the latest become so severe that they exceed woman?s adaptive abilities. This fact seems to be underestimated, what can be seen in only few works related to this issue. It is worth to notice that psychiatric syndromes are present among partners, families and even close friends of the woman. The most frequent psychiatric consequence of miscarriage pregnancy are depression and anxiety, as well as long-term mourning and pathological fault. Diagnosis and treatment of all of those disorders are particularly difficult. The intimate character of event can additionally obscure all facts. Some social influences can change the course. The roles of psychiatry and psychologist are of great importance. Although the miscarriage of pregnancy is frequent pathology the treatment standards have not been worked out so far.

Key words:
miscarriage, depression, anxiety

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu