VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Narzędzia do pomiaru objawów zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (zastosowanie,właściwości, wady i zalety)
Tools for measuring the symptoms of obsessivecompulsive disorder (application, properties, advantages and disadvantages)

Marcin Jeśka

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 3)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Poniższy artykuł zawiera przegląd literatury, głównie anglojęzycznej, dotyczącej narzędzi psychometrycznych do oceny występowania i nasilenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), skonstruowanych na bazie teorii poznawczo-behawioralnej. Artykuł ten porusza też szeroko pojętą problematykę konstrukcji tych narzędzi. W poniższej pracy oprócz omówienia najważniejszych narzędzi do pomiaru zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (zwłaszcza ich przydatności, właściwości psychometrycznych oraz wad i zalet) zostało zamieszczone też pierwsze w Polsce tłumaczenie skróconej wersji kwestionariusza The Obsessive-Compulsive Inventory (OCI), przygotowanego przez Ednę Foa i zespół.

Słowa kluczowe:
psychometria, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, inwentarz OCI

Abstract:

This article provides an overview of mostly English-language literature on psychometric tools to measure the incidence and severity of obsessive-compulsive disorder (OCD), constructed on the basis of the theory of cognitive-behavioral therapy. This article also looks at the broader issues of design of these tools. In this study in addition to discussing the most important tools for the measurement of obsessive-compulsive disorder, especially their usefulness, psychometric properties and the advantages and disadvantages, there is also the first Polish translation of the questionnaire short version of The Obsessive-Compulsive Inventory (OCI), prepared by Edna Foa and team.

Key words:
psychometrics, obsessive-compulsive disorder, OCI

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu