VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Polskie wzorce farmakoterapii schizofrenii, zaburzeń jednobiegunowych i dwubiegunowych w roku 2012
Polish patterns of pharmacotherapy of schizophrenia, unipolar and bipolar disorders in 2012

Bartosz Łoza, Andrzej Czernikiewicz, Agata Szulc

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 4)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

330 psychiatrów uczestniczyło w serii głosowań podczas 3-dniowego warsztatu w Serocku w czerwcu 2012 r. Uczestnicy dyskutowali o najważniejszych farmakologicznych strategiach leczenia schizofrenii, zaburzeń dwubiegunowych i jednobiegunowych. Ujawniony konsensus odnosił się do generalnych rekomendacji i terapeutycznych drzewek decyzyjnych w różnego typu epizodach psychopatologicznych. Uczestniczący w warsztatach psychiatrzy wskazali escitalopram, olanzapinę, kwetiapinę oraz risperidon długo działający jako najefektywniejsze środki stosowane w farmakoterapii.

Słowa kluczowe:
konsensus, algorytmy, zalecenia, psychofarmakoterapia

Abstract:

Some 330 psychiatrists participated in a series of voting of the three-day workshop in Serock in June 2012. Participants discussed main psychopharmacological therapy strategies in schizophrenia, unipolar disorder and bipolar disorder. The unveiled consensus refers to general recommendations and suggests therapeutic ?decision tree? for various psychopathological episodes. Escitalopram, olanzapine, quetiapine and risperidone long-acting were leaders of psychiatrists? opinions in search for effectiveness standards.

Key words:
consensus, algorithms, guidelines, psychopharmacotherapy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu