VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Odmienności stwardnienia rozsianego o późnym początku
Specificity of late-onset multiple sclerosis

Ewa Krzystanek, Anna Walawska, Grzegorz Opala

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 4)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Stwardnienie rozsiane (SM) o późnym początku (> 50. r.ż.) stanowi problem diagnostyczny i terapeutyczny. Znajomość zagadnienia może ułatwić postawienie rozpoznania i zaplanowanie postępowania z chorym. W prezentowanej pracy przeanalizowano dane 63 pacjentów z rozpoznaniem SM o późnym początku, hospitalizowanych w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ciągu dziesięciu lat. W badanej grupie dominowały kobiety (78%), częściej jako objawy początkowe występowały zaburzenia czucia i zaburzenia równowagi (po 63%) niż ruchowe (52%), w większości początek był wieloobjawowy, równie często stwierdzano przebieg rzutowo-remitujący i przebieg pierwotnie postępujący. Opóźnienie od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania wynosiło średnio 3,8 roku. Najczęściej występujące choroby towarzyszące to: nadciśnienie tętnicze (50%), hiperlipidemia (20%), zaburzenia funkcji tarczycy (18%) i cukrzyca (10%). U co dziesiątego chorego rozpoznawano zaburzenia psychiatryczne. Mimo obciążeń warto w tej grupie wiekowej podejmować interwencje terapeutyczne; po leczeniu metyloprednizolonem poprawa nastąpiła u ponad połowy chorych. W badanym okresie rosła rozpoznawalność stwardnienia rozsianego o późnym początku.

Słowa kluczowe:
stwardnienie rozsiane, późny początek, charakterystyka

Abstract:

Multiple sclerosis with late onset (LOMS) starts > 50 y.o. and is a diagnostic and therapeutic problem. The knowledge about it may facilitate making diagnosis and management. In this article 63 medical files of patients with late onset multiple sclerosis, treated in Central Clinical Hospital in Katowice during 10 years ware analyzed. In this group there were more women (78%), more often as a first symptoms sensory alteration and balance problem than motor symptoms appeared, relapsing-remitting and primary progressive course were equal.
The mean time from the first symptoms to LOMS diagnosis was 3.8 years. The most common comorbidity were atrial hypertension (50%), hyperlipidaemia (20%), glandula thyreoid dysfunction (18%) and diabetes mellitus (10%). Every 10 patient has psychiatric problem. Despite of risk factor is worth starting therapy, after methylprednisolone treatment the improvement in half of presented population was observed. In analyzed period the number of recognition of LOMS was higher year by year.

Key words:
sclerosis multiplex, late onset, description (characteristics)

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu