VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Samoocena działań niepożądanych występujących w trakcie leczenia przeciwpsychotycznego - wyniki zbiorczej analizy e-dzienniczków 352 pacjentów z portalu www.TacyJakJa.pl
Self assessment of adverse effects of antipsychotics in the group of 352 patients results from electronic reports from Internet platform www.TacyJakJa.pl

Krystyna Zdziechowska, Izabela Czyżak, Sławomir Murawiec, Katarzyna Prot

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 4 (NR 4)/2012
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Cel: Analiza samooceny działań niepożądanych związanych z leczeniem przeciwpsychotycznym prowadzonej przez osoby po kryzysie psychotycznym zarejestrowane anonimowo w polskim portalu społecznościowym TacyJakJa.pl.
Metoda: Zbiorcza analiza 352 anonimowych odpowiedzi osób po kryzysie psychotycznym na pytania z kwestionariuszy opracowanych przez lekarzy psychiatrów na temat częstości i nasilenia działań niepożądanych związanych z leczeniem przeciwpsychotycznym. Wyniki: Analiza wyników wskazuje na względnie dobrą tolerancję leczenia ? przeważają osoby, u których poszczególne działania niepożądane nie występują lub ich nasilenie nie jest duże w subiektywnej ocenie. Wśród dość mocno lub bardzo mocno nasilonych objawów kobiety donoszą częściej od mężczyzn o problemach z koncentracją (29% vs 16%), senności (22% vs 12%), zaburzeniach snu (21% vs 12%) i przyroście wagi (28% vs 17%). Dla mężczyzn najczęstszym problemem jest przyrost masy ciała.
Wnioski: Samoocena działań niepożądanych przez osoby po kryzysie psychotycznym w elektronicznych dzienniczkach on-line jest wykonalna i interesująca dla części pacjentów.
Z punktu widzenia indywidualnego chorego może być ciekawym elementem terapii, daje poczucie aktywnego udziału w procesie leczenia, a także jest narzędziem poprawiającym komunikację podczas wizyt u lekarza prowadzącego. Dla środowiska lekarskiego zbiorcze statystyki mogą stanowić rodzaj przesiewowego, szybkiego narzędzia analizowania zachowań i opinii chorych, stając się inspiracją do zaplanowania kontrolowanych badań poza Internetem.

Słowa kluczowe:
samoocena, e-dzienniczki, objawy niepożądane, farmakoterapia

Abstract:

Aim: The aim of the study is the analysis of adverse effects of antipsychotic medication reported by Internet users with the history of psychotic disorders. The polish platform www.TacyJakJa designated for patients according to guided self-management principle was the basis of the present study.
Method: Analysis of 352 anonymous responses in questionnaires concerning adverse effects of medication. The questionnaires were designated by psychiatrists and covered common side effects of medication used in psychotic disorders. Results: The study showed relatively good tolerance of medication ? adverse events were not reported or were mild in the majority of patients in their subjective assessment. Women reported more disturbing effects of medication as regards to lack of concentration ( 29% vs. 16%), sedation (22% vs. 12%), sleep disturbances (21% vs. 12%) and weight gain (28% vs. 17%). Weight gain was mostly reported problem by man.
Conclusions: Self assessment of adverse effects of medication by patients with psychotic disorders is important part of treatment self-monitoring. It allows the patient to play the active role in his/her individual treatment process. Properly used by professionals (psychiatrists) the electronic reports of patients subjective complains and self assessments can be very helpful. This kind of reports can be useful also in designating controlled research outside of Internet.

Key words:
self-assessment, e-diaries, adverse events, pharmacotherapy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu