VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zagrożenia samobójcze u pacjentów hospitalizowanych. Od teorii do praktyki diagnostycznej i terapeutycznej
Inpatients' suicide risk. From theory to diagnostic and therapeutic practice

Tytus Koweszko

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 1)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej psychiatrii. Podczas ostatnich dziesięcioleci w licznych badaniach klinicznych wyodrębniono szereg specyficznych czynników predysponujących pacjentów hospitalizowanych do podejmowania zachowań samobójczych. Pomimo dostępnych danych skuteczna ocena ryzyka nadal pozostaje trudnym zadaniem, wzbudzającym wiele frustracji wśród klinicystów. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze koncepcje teoretyczne, przegląd badań i analiz klinicznych, określających specyfikę pacjentów zagrożonych samobójstwem oraz wnioski pomocne w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej w warunkach szpitalnych.

Słowa kluczowe:
samobójstwo, diagnoza, terapia

Abstract:

Suicide prevention is one of the main challenges in modern psychiatry. In the last decades the great number of clinical research allowed to identify several risk factors predisposing inpatients to commit suicide. However, the effective suicide risk assessment is still a very difficult and frustrating task for clinicians. This article presents some main theoretical concepts, and the review of clinical research providing useful conclusions for diagnosis and therapy of a suicide behaviors.

Key words:
suicide, diagnosis, therapy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu