VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Doświadczenia pielęgniarek psychiatrycznych związane z zachowaniami samobójczymi pacjentów
Experiences of psychiatric staff nurses related to patients' suicidal behaviors

Renata Markiewicz, Bartosz Łoza

Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 1)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619

Streszczenie:

Osoby pracujące z pacjentami psychiatrycznymi w sposób nieuchronny w pewnym momencie doświadczą samobójstwa pacjenta. To znaczy, że członkowie personelu, którzy mają pomagać pacjentom znajdującym się w traumie, sami będą doświadczać traumy. W prezentowanej pracy zbadano wpływ zachowań samobójczych pacjentów na dobrostan pielęgniarek zatrudnionych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia. Pielęgniarki informowały o różnorodnych doświadczeniach i reakcjach, takich jak poczucie stresu, winy i lęku, powstałych w wyniku samobójstwa lub próby samobójczej. Co więcej, przejawiały obecność traumy w pracy, co może mieć znaczące konsekwencje dla efektywności opieki zdrowotnej. Dlatego należy podkreślić potrzebę profesjonalnego doradztwa dla specjalistów zatrudnionych w ochronie zdrowia, którzy byli świadkami zachowań samobójczych.

Słowa kluczowe:
samobójstwo, próba samobójcza, pielęgniarka psychiatryczna

Abstract:

Healthcare providers who work with psychiatric patients inevitably will experience patients? suicides at some points. It means, that members of the staff who have to manage traumatized patients will be traumatized at the same time. In our study, we explored the effects of patients? suicidal behaviors on the emotional well-being of nurses in Mazovian Specialist Health Centre. They reported various experiences and reactions, like feeling stressed, guilty and emotionally anxious following the suicide or attempted suicide. Moreover, there were manifestations of trauma in the workplace, with substantial consequences for effectiveness of healthcare system. We highlight the need for professional counselling for healthcare professionals following a patient?s suicide.

Key words:
suicide, suicide attempt, psychiatric staff nurse

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu