VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Pozarejestracyjne zastosowania olanzapiny
Off-label uses of olanzapine
 
Magdalena Wilk, Kaja Kyc, Iwona Patejuk-Mazurek, Bartosz Łoza
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
Olanzapina to neuroleptyk atypowy zarejestrowany w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Wieloreceptorowy mechanizm działania tego leku oraz wielość jego dostępnych form podawania umożliwiają wykorzystywanie go w farmakoterapii wielu objawów, zespołów i jednostek chorobowych, wykraczających poza oficjalną listę rejestracji. W artykule dokonano przeglądu zastosowań pozarejestracyjnych olanzapiny.
 
Słowa kluczowe:
olanzapina, pozarejestracyjne zastosowania leków
 
Abstract
Olanzapine is an atypical antipsychotic, registered in schizophrenia treatment and bipolar treatment. Its multiple receptor mechanisms of action and multiple forms of administration enable the effective pharmacotherapy of many symptoms, syndromes, and diseases, beyond the list of official registrations. In this article off-label olanzapine
indications were reviewed.
 
Key words:
olanzapine, off-label indications
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu