VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leczenie pogranicznych zaburzeń osobowości. Część I: farmakoterapia
Treatment of borderline personality disorder. Part I: pharmacotherapy
 
Anna Mosiołek, Tytus Koweszko
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny
VOL. 5 (NR 2)/2013
ISSN 2080-4091
Online ISSN 2084-2619
 
Streszczenie
Coraz większa liczba pacjentów ma rozpoznawane pograniczne zaburzenie osobowości. Zwykle ta grupa stanowi poważne wyzwanie dla całego zespołu terapeutycznego, szczególnie w sytuacji braku oczywistego standardu leczenia biologicznego. Jedynie leczenie za pomocą olanzapiny przeszło częściowo próbę w randomizowanym badaniu klinicznym. Niektóre spośród innych leków, zarówno neuroleptyków, jak i leków przeciwdepresyjnych, redukują ciężkość objawów niestabilności afektywnej i impulsywności w przebiegu osobowości pogranicznej.
 
Słowa kluczowe:
pograniczne zaburzenie osobowości, leczenie biologiczne
 
Abstract
More and more patients are diagnosed as the borderline personality disorder (BPD). Usually, this group of people challenges seriously the whole staff, especially with no obvious standard of biological treatment. Olanzapine treatment is the only biological treatment that partially proved its effectiveness in randomized clinical trial. Some other drugs, both antipsychotics and antidepressants, may reduce the severity of symptoms of affective instability and impulsivity of BPD.
 
Key words:
borderline personality disorder, biological treatment
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu