VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zastosowanie nicergoliny u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
Nicergoline administration in the treatment of patients with ischemic stroke

Maria Magdalena Franczuk-Gwiazda

Oddział Udarowy, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Streszczenie
Udar mózgu jest ogromnym problemem medycznym i społecznym. Stanowi on przyczynę długotrwałej niesprawności i inwalidztwa w dorosłej populacji na całym świecie.
W artykule podjęto próbę oceny możliwości zastosowania nicergoliny u pacjentów po udarze mózgu i ewentualnych korzyści wynikających z takiego działania.

Słowa kluczowe:
udar mózgu, niepełnosprawność, nicergolina, neuroprotekcja

Abstract
Stroke is a huge social and economic problem. It is one of the major causes of prolonged disability and morbidity in the adult population worldwide. In this article we will try to assess the applicability of nicergoline in patients after ischemic stroke.

Key words:
stroke, disability, nicergoline, neuroprotection

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu