VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Neuroleptyki działające przeciwdepresyjnie
Antipsychotics with antidepressive properties

Bartosz Łoza

Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza


Streszczenie
Do leczenia epizodów depresyjnych możemy zastosować wiele leków przeciwdepresyjnych. Jednak szereg kontrolowanych badań, metaanaliz i praktycznych badań wykazało, że zaledwie mniejszość pacjentów z depresją może liczyć na remisję wskutek właściwie prowadzonego leczenia środkami przeciwdepresyjnymi. Co więcej, antydepresanty okazały się nieefektywne lub niebezpieczne u pacjentów z depresją w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego. Zaproponowano szereg koncepcji dla przezwyciężenia tych braków skuteczności. Ostatnio w odniesieniu do neuroleptyków II generacji, przede wszystkim olanzapiny i kwetiapiny, potwierdzono skuteczność w leczeniu zaburzeń depresyjnych u pacjentów jedno- i dwubiegunowych. W tym przeglądzie zaprezentowano całościowy obraz badań klinicznych nad wykorzystaniem neuroleptyków II generacji w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz związanych z tym kwestii farmakologicznych.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, funkcje poznawcze, leki przeciwpsychotyczne długo działające.

Abstract
To treat depressive episodes, we currently have a number of antidepressants. However, a number of well-controlled clinical trials, metaanalysis and practical clinical studies have found that only a minority of patients with depression remits following antidepressant treatment. Moreover, antidepressants are ineffective or hazardous in bipolar depression.
There have been some treatment approaches to overcome such a shortage of antidepressant efficacy. Recently, second generation antipsychotics (SGAs), especially olanzapine and quetiapine have clearly demonstrated efficacy in the treatment of depression both in unipolar and bipolar patients. This comprehensive review provides an overview of the clinical trial data of SGAs for treating depressive episodes and pharmacological issues raised in the use of SGA therapy in clinical practice.

Key words:
depression, antipsychotics

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu