VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leki przeciwpsychotyczne długo działające a funkcje poznawcze w schizofrenii
Long-acting antipsychotics and neurocognitive functions in schizophrenia

Agata Szulc

1 Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie
Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii uważane są za kluczowy objaw choroby. Często występują już w fazie przedchorobowej i poważnie utrudniają funkcjonowanie pacjentów, zwłaszcza w sferze społecznej, a także ograniczają wgląd w chorobę i współpracę w leczeniu. Zaburzone są różne domeny poznawcze, ale przede wszystkim – funkcje wykonawcze, wiążące się z aktywnością płatów czołowych. Leki przeciwpsychotyczne, zwłaszcza II generacji, wydają się poprawiać funkcjonowanie poznawcze pacjentów, jednak wpływ ten jest raczej niewielki lub umiarkowany, może wiązać się z poprawą objawową, efektem uczenia się, ale też może odzwierciedlać neuroprotekcyjne działanie leków. Leki przeciwpsychotyczne długo działające II generacji były dotychczas badane pod tym względem w niewielkim zakresie, ale wyniki wydają się potwierdzać ich przewagę nad formą doustną leczenia. Może to być związane przede wszystkim z poprawą współpracy w przyjmowaniu leków, stosowaniem mniejszych dawek leków przeciwpsychotycznych, mniejszym ryzykiem pozapiramidowych działań ubocznych i mniejszą koniecznością podawania leków antycholinergicznych.

Słowa kluczowe:
schizofrenia, funkcje poznawcze, leki przeciwpsychotyczne długo działające

Abstract
Neurocognitive impairment is considered to be a core symptom in schizophrenia. It may occur in prodromal period, may persist or even get worse during the course of the disease and influence patients social functioning,  disease insight and treatment adherence. Different cognitive domains can be affected, amongst them executive functions, which are connected with frontal dysfunction. Second generation antipsychotics seem to ameliorate neurocognitive functioning, however, the effect size is rather small or moderate. The improvement may be related to symptomatic change, practice effect or even neuroprotective properties of these agents. Long-acting second generation antipsychotics have not been extensively investigated, initial reports seem to confirm their advantage over oral formulation.
It may reflect treatment adherence improvement, lower doses of antipsychotics used, lower risk of extrapyramidal symptoms and lower frequency of anticholinergic agents using.

Key words:
schizophrenia, cognitive functions, long-acting antipsychotics

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu