VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Objawy depresyjne i lękowe zależne od cech demograficznych i klinicznych hospitalizowanych pacjentów
Depression and anxiety symptoms related to demographic and clinical features of the hospitalized patients

Paweł Grabowski1,2, Bartosz Łoza1

1 Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Oddział Psychiatryczny w Parczewie

Streszczenie
Pacjenci przebywający na oddziale psychiatrycznym (niezależnie od diagnozy) są eksponowani na wiele czynników, które mogą indukować negatywne emocje, takie jak lęk i depresja. 422 hospitalizowanych pacjentów zostało zbadanych za pomocą skali HADS i Inwentarza Demograficzno-Epidemiologicznego. Szereg cech demograficznych i klinicznych miało związek z lękiem i depresją. Podwyższone ryzyko wystąpienia lęku i depresji dotyczy głównie kobiet, osób rozwiedzionych, żyjących samotnie, starających się utrzymać w pracy, bez problemów ze spożyciem alkoholu, ale palących papierosy i przyjmujących substancje psychoaktywne.

Słowa kluczowe:
lęk, depresja, hospitalizacja

Abstract
Patients of psychiatric department, independently from diagnosis, are exposed on many factors which induce some negative emotions, like anxiety and depression. 422 hospitalized patients were interviewed with HADS and Demographic-Epidemiological Inventory. Lots of demographic and clinical features unveiled their relationships with anxiety and depression. The main risk for the higher level of anxiety and depression was in subgroups of hospitalized women, divorced ones, living alone, struggling for a job, smoking cigarettes (but not drinking) and taking some psychoactive drugs.

Key words:
anxiety, depression, hospitalization

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu