VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Profil pielęgniarek psychiatrycznych zagrożonych zespołem wypalenia zawodowego. Badanie oryginalne
Profile of psychiatric nurses at risk of the burnout syndrome. The original research

Renata Markiewicz1, Bartosz Łoza2
1 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie
Personel zatrudniony w placówkach psychiatrycznych, w tym liczna grupa pielęgniarek, narażony jest na działanie różnorodnych stresorów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Przeciążenie pracą,  odpowiedzialność za życie pacjenta, doświadczanie negatywnych emocji związanych z wykonywaniem pracy, brak satysfakcji związanej z wynagrodzeniem oraz negatywne relacje w zespole to czynniki mogące mieć wpływ na rozwój zespołu wypalenia. W niniejszej pracy dokonano analizy tych czynników predykcyjnych. W badaniach uwzględniono czynniki socjodemograficzne oraz pięciostopniową skalę wypalenia zawodowego. Praca miała na celu stworzenie profilu pielęgniarek zagrożonych zespołem wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe:
wypalenie zawodowe, czynniki socjodemograficzne, skala wypalenia zawodowego, pielęgniarka psychiatryczna

Abstract
The staff employed in psychiatric facilities, including a large group of nurses, is exposed to various stressors related to the performance of professional duties. Work overload, the responsibility for the patient’s life, experiencing
negative emotions associated with working, lack of satisfaction with regard to the salary and negative feedback in professional teams – these are some of the factors that may affect the development of the burnout syndrome. This
paper provides an analysis of the factors that may influence the development of this syndrome. The study included sociodemographic factors and the five-level burnout scale. The study aimed to depict a profile of nurses who are at risk of the burnout syndrome.

Key words:
burnout syndrome, sociodemographic factors, burnout syndrome scale, psychiatric nurse

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu