VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Inhibitory cholinesterazy i memantyna: racjonalne wybory czy intuicja?
Cholinesterase inhibitors and memantine: evidence or intuition driven choices?

Tomasz Sobów1, Monika Ponichtera-Kasprzykowska1,2, Krzysztof Pękala1

1 Zakład Psychologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Studium Doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Objawowe preparaty do leczenia otępienia w chorobie Alzheimera: inhibitory cholinesterazy (IChE) i memantyna, są dostępne od wielu lat i traktowane przez lekarzy jako dobrze znane (lekarze oceniają siebie jako doświadczonych w ich stosowaniu), przez przemysł farmaceutyczny zaś jako środki dojrzałe i niewymagające istotnych działań promocyjnych czy edukacyjnych. W badaniach klinicznych potwierdzono ich umiarkowaną skuteczność w zakresie wpływu na funkcje poznawcze, objawy behawioralne oraz funkcjonowanie chorych. Kontrowersyjne pozostaje natomiast to, czy leki te wpływają na naturalny przebieg procesu neurozwyrodnieniowego. W artykule omówiono kliniczne zastosowania IChE i memantyny oraz obecne zalecenia dotyczące ich wyboru w codziennej praktyce klinicznej. Uwzględniono ponadto aktualne rekomendacje dotyczące zasad zamiany terapii (na inny inhibitor) oraz konieczne środki ostrożności (przeciwwskazania, interakcje lekowe).
Słowa kluczowe: inhibitory cholinesterazy, memantyna, choroba Alzheimera, otępienie, leczenie, praktyka kliniczna

Abstract
Symptomatic drugs to treat dementia in the course of Alzheimer’s disease (cholinesterase inhibitors) have been present on the markets for many years now. Physicians consider these drugs as well known and often perceive themselves as experienced in their use, while pharmaceutical industry treat them as „mature” products that need no special attention. In clinical trial moderate efficacy of these drugs have been confirmed considering cognition, behavioral disturbances and activities of daily living. The impact on the natural course of the disease-specific neurodegenerative process remains, however, controversial. In the current paper clinical use of cholinesterase inhibitors and memantine as well as recommendations for their choice in practice are critically discussed. Moreover, recommendations considering drug switching (within cholinesterase inhibitors class) and obligatory precautions (contraindications, drug interactions) are taken into account.
Key words: cholinesterase inhibitors, memantine, Alzheimer’s disease, dementia, treatment, clinical practice

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu