VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leki stosowane w leczeniu bezsenności
Drugs to treat insomnia


Michał Skalski1, Magdalena Szczęsna2
1 Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poradnia Zaburzeń Snu
2 Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie
Zmiana przyzwyczajeń związanych ze snem i usunięcie przyczyn bezsenności, a także użycie właściwych leków na bezsenność są w stanie przywrócić sen wielu pacjentom.
Jeżeli promocja higieny snu, takiej jak chodzenie spać i wstawanie zawsze o tych samych porach, nie pomoże, to należy rekomendować leki sprzyjające odprężeniu i zasypianiu.
Poniżej przedstawiono listę typowych preparatów używanych do leczenia lub ograniczania bezsenności. Współcześnie najbardziej wskazane są tzw. leki Z.
Słowa kluczowe: bezsenność, leki na bezsenność

ABSTRACT
Changing your sleep habits and reducing any underlying causes of insomnia as well as taking adequate insomnia drugs can restore restful sleep for many patients. If promoting sleep hygiene – simple steps such as keeping the same bedtime and arising time – doesn’t work, one may recommend medications to help with relaxation and sleep.
Below is the list of common medications used to treat or reduce the symptoms of insomnia. The most recommended at present are Z-drugs.
Key words: insomnia, insomnia drugs

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu