VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Przypadek nieleczonego zespołu Dandy’ego–Walkera
Clinical case of untreated Dandy–Walker syndrome


Dorota Jasińska
Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Streszczenie
Pacjent, lat 47, został przyjęty na oddział psychiatrii w celu diagnostyki i leczenia zaburzeń nastroju, głównie obniżonego nastroju. Dokładniejsze badanie neurologiczne i analiza historii choroby pacjenta wykazały nieleczony zespół Dandy’ego–Walkera, będący przyczyną wodogłowia niekomunikującego, deformacji czaszki, padaczki oraz podwzgórzycy, w której konsekwencji rozwinęły się otyłość i cukrzyca typu 2. Z kolei napady padaczkowe powodowały częste urazy głowy i prawdopodobnie wodogłowie komunikujące (zespół Hakima). Występowała typowa triada objawów zespołu Hakima: zaburzenia nastroju z niesprawnością poznawczą, zaburzenia chodu z ataksją
kończyn dolnych oraz częstomocz z nietrzymaniem moczu. Wcześniejsza diagnoza i odpowiednie leczenie mogłyby zachować zdrowie pacjenta i zmienić całe jego życie.
Słowa kluczowe: zespół Dandy’ego–Walkera, zespół Hakima, zaburzenia nastroju

ABSTRACT
Patient aged 47 was admitted to the department of psychiatry in order to estimate and treat mood disorder, mostly low mood. The neurological examination and analysis of patient’s history revealed that in this case it is very likely that untreated Dandy–Walker syndrome caused non-communicating hydrocephalus, cranial deformation, epilepsy and hypothalamic syndrome that led to overweight and diabetes. Epileptic seizures were the main reason of head injuries and probably communicating hydrocephalus (Hakim syndrome). The patient had all three typical symptoms of Hakim hydrocephalus, it is: mood disorder and intellectual disabilities, walking disorder with ataxia and polyuria with urinary incontinence. Earlier diagnosis and proper treatment could save patient’s health and change his life.
Key words: Dandy–Walker syndrome, Hakim syndrome, mood disorder

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu