VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Politerapia w psychiatrii
Polytherapy in psychiatry
Iwona Patejuk-Mazurek

Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Streszczenie
Politerapia jest częstą opcją terapeutyczną w leczeniu chorób psychicznych. Schematy terapeutyczne publikowane przez organizacje psychiatryczne na świecie proponują zarówno monoterapię (typowo w leczeniu schizofrenii), jak i stosowanie kilku leków łącznie (typowo w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej). Ponadto codzienna praktyka kliniczna i dbałość o dobre funkcjonowanie pacjenta, związane z pojęciem efektywności leczenia, powodują podejmowanie prób łączenia leków, niemieszczących się w proponowanych standardach farmakoterapii, a są oparte na opisach przypadków, działaniu receptorowym leków i tolerancji leczenia przez konkretnego pacjenta. W artykule autorka odnosi się do kwestii stosowania politerapii w chorobach psychicznych i jej przydatności w codziennej praktyce klinicznej.
Słowa kluczowe: politerapia, schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schematy terapeutyczne

Abstract
Polytherapy is common therapeutic strategy in treatment of mental illnesses. Algorithms published by psychiatric organizations suggest using monotherapy (e.g. in schizophrenia) and polytherapy (e.g. in bipolar disorder). Moreover, everyday clinical practice and taking care of good functioning of the patient, which are connected with treatment efficacy, are the reasons for combining drugs, which are not indicated in pharmacological standards, but which are supported by case reports, receptor mechanisms of action and tolerability of the individual patient. In this article author discussed topics concerning polytherapy in the treatment of mental diseases and usefulness of polytherapy in everyday clinical practice.
Key words: polytherapy, depression, schizophrenia, bipolar disorder, algorithms

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu