VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leki neurologiczne – leki psychiatryczne: poszukiwanie wspólnej części
Neurological and psychiatric drugs: in search of the overlap

Alicja Kalinowska-Łyszczarz1, Wojciech Kozubski2
1 Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Neurologia i psychiatria to dziedziny powiązane ze sobą w kontekście historycznym, klinicznym i farmakologicznym. W niniejszym artykule przedstawiono swoisty „alfabet” wybranych leków stosowanych w praktyce na styku neurologii i psychiatrii, przywołując wyniki badań farmakoklinicznych, opisy przypadków oraz mechanizmy działania leków w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Zaprezentowano przykładowe schematy wyboru leczenia u pacjentów ze współistnieniem określonych chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Poddano także krytycznej analizie najnowsze doniesienia w zakresie potencjalnej roli wybranych leków działających w obrębie OUN – w nowych dla nich wskazaniach.
Słowa kluczowe: neuropsychiatria, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, leki przeciwlękowe

Abstract
Neurology and psychiatry are linked historically, clinically and pharmacologically. Pointing to the results of pharmaco-clinical studies, case presentations and mechanisms of therapies within the central nervous system (CNS), we present a list of medications that are used in clinical practice somewhat in between neurology and psychiatry. We suggest possible algorithms for tailored therapy in patients with coexisting neurological and psychiatric disorders.
Finally, we discuss most recent data on potentially new indications for known drugs acting within the CNS.
Key words: neuropsychiatry, antiepileptic drugs, antidepressants, neuroleptics, anxiolytics

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu