VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Łagodne zaburzenia poznawcze: czym są i jak je leczyć?
Mild cognitive impairment: what’s that and how to treat it?

Magdalena Wilk-Maciejewska, Bartosz Łoza, Iwona Patejuk-Mazurek, Joanna Pałka
Klinika Psychiatrii, Oddział Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Streszczenie
Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych są zespołem heterogennym. 30% z nich ulegnie konwersji do otępienia, część utrzyma się na stabilnym poziomie, a niektóre ulegną poprawie.
W artykule zwrócono uwagę na kluczową rolę diagnostyki, która pozwala wykryć odwracalne przyczyny MCI, jak również pozwala przewidzieć, u których chorych nastąpi konwersja do otępienia. Nie ma oczywistych standardów farmakoterapii. W artykule omówiono leki takie jak donepezil, nicergolina czy Ginkgo biloba, które mogą mieć terapeutyczne działanie w MCI.
Słowa kluczowe: łagodne zaburzenia poznawcze, MCI, donepezil, nicergolina, Ginkgo biloba

Abstract
Mild cognitive impairment is a heterogeneous syndrome. 30% of all MCI patients will progress to dementia, some of patients remain stable, and some cases will resolve.
The article draws attention to the crucial role of diagnostics, because it can detect reversible causes of MCI, as well as it allows to predict which MCI patients will convert to dementia. There is no obvious standard of pharmacotherapy. The article reviews drugs, like donepezil, nicergoline, and Ginkgo biloba that can potentially have therapeutic effect in MCI.
Key words: mild cognitive impairment, MCI, donepezil, nicergoline, Ginkgo biloba

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu