VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Lewetiracetam – pozycja kliniczna
Levetiracetam – clinical position
Ałbena Grabowska-Grzyb

Pracownia Elektroencefalografii, Szpital im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym

Streszczenie
U prawie 70% pacjentów z padaczką udaje się skutecznie kontrolować napady przy zastosowaniu monoterapii I rzutu, monoterapii alternatywnej bądź pierwszej politerapii. Wciąż jednak pozostaje grupa 30% chorych z napadami opornymi na leczenie. Lewetiracetam (S-enancjomer acetamidu α-etylo-2-okso-1-pirolidonu) jest lekiem przeciwpadaczkowym nowej generacji o szerokim spektrum działania, który skutecznie kontroluje napady o ogniskowym początku z wtórnym uogólnieniem lub bez niego oraz napady pierwotnie uogólnione, w tym mioklonie, napady nieświadomości typowe i nietypowe, toniczno-kloniczne oraz atoniczne. Jest skuteczny i dobrze tolerowany, dlatego z powodzeniem stosuje się go w grupach specjalnych, także u dzieci. Wysoka skuteczność tego środka farmakologicznego sprzyja powrotowi z poli- do
monoterapii. Ostatnio lewetiracetam został zarejestrowany jako lek wskazany w monoterapii I rzutu w padaczkach ogniskowych oraz pierwotnie uogólnionych, co umożliwi jego zastosowanie w szerszym niż dotychczas zakresie.
Słowa kluczowe: padaczka, lewetiracetam, monoterapia, terapia dodana

Abstract
Approximately 30% of patients with epilepsy do not experience satisfactory seizure control with antiepileptic drug monotherapy and often require polytherapy. Levetiracetam (LEV, [S]-α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidine acetamide) is a novel antiepileptic drug that is indicated for clinical use as adjunctive therapy to treat patients with intractable partial- -onset seizures with or without secondary generalization. The drug appears to have a broad spectrum of activity in that it is effective against juvenile myoclonic epilepsy; tonic-clonic, absence and myoclonic epilepsy,  photosensitive epilepsy, as well as atypical absence or atonic seizures. Furthermore, increasing evidence suggests significant efficacy in children aged 10 years and younger with partial onset seizures and in those with myoclonic seizures. Levetiracetam is so efficacious as monotherapy that patients with refractory partial epilepsy can be successfully converted to monotherapy. Additionally, levetiracetam has been successfully used as a first-line drug to treat newly diagnosed patients with epilepsy.
Key words: epilepsy, levetiracetam, monotherapy, adjunctive therapy

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu