VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

10 najważniejszych badań olanzapiny, które należy znać
10 most important studies of olanzapine you need to know
Bartosz Łoza

Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

STRESZCZENIE
Olanzapina jest jednym z najważniejszych atypowych leków przeciwpsychotycznych. To podstawowy neuroleptyk w wielu wskazaniach. Intensywne badania doprowadziły do tego, że olanzapina osiągnęła największą liczbę zarejestrowanych wskazań. Została zarejestrowana w terapii ostrych faz schizofrenii oraz w leczeniu podtrzymującym tej choroby, w terapii faz maniakalnych, mieszanych i depresyjnych, a także w leczeniu podtrzymującym choroby afektywnej dwubiegunowej. Olanzapina ma ponadto rejestrację w terapii lekoopornych postaci depresji (w zaburzeniach jednobiegunowych).
Istnieje również wiele wskazań pozarejestracyjnych (off-label) dla olanzapiny, takich jak zaburzenia urojeniowe i lękowe, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości (zwłaszcza typu pogranicznego), zespół de la Tourette’a, behawioralne i psychologiczne zaburzenia w przebiegu otępienia, a także inne zaburzenia, zwłaszcza zachowania. Duże badania wykazały, że olanzapina lepiej kontroluje objawy psychopatologiczne, ponieważ pacjenci są bardziej skłonni do kontynuacji terapii olanzapiną niż innymi lekami. W artykule przedstawiono przegląd przełomowych badań z zastosowaniem olanzapiny.
Słowa kluczowe: olanzapina, wskazania, zastosowania pozarejestracyjne, leki przeciwpsychotyczne

ABSTRACT
Olanzapine is one of the most important atypical antipsychotics. It is indicated as the first-line, registered psychiatric treatment for many disorders. Intensive research has led to the fact that olanzapine has achieved the highest number of approved indications. Olanzapine is indicated for acute and maintenance therapy of schizophrenia, bipolar manic and mixed episodes, bipolar depressive episodes and for the maintenance treatment of bipolar disorder. It is also indicated for treatment-resistant unipolar depression. There are also lots of off-label indications for olanzapine, like delusional disorders, anxiety disorders, post-traumatic stress disorders, eating disorders, personality disorders – especially borderline type, Tourette syndrome, behavioral and psychological symptoms of dementia, and many others, mostly behavioral disorders. Large studies found that olanzapine was better at controlling psychopathological symptoms because patients were more likely to remain on olanzapine than the other drugs. This paper presents the review of cutting-edge research works about olanzapine.
Key words: olanzapine, indications, off-label, antipsychotics

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu