VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół Gillesa de la Tourette’a w aspekcie neuropsychiatrycznym. Opis przypadku
Neuropsychiatric aspects of Gilles de la Tourette’s syndrome. Case raport
Dorota Jasińska, Agnieszka Wesecka, Ewa Teneta, Mirosław Nigborowicz, Jolanta Firak-Tora

Oddział Psychiatryczny, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach

STRESZCZENIE
Zespół Tourette’a to zaburzenie neuropsychiatryczne, którego głównym objawem są tiki ruchowe i głosowe, mogące niejednokrotnie przybierać bardzo złożoną postać.
Etiologia zespołu nie została do końca poznana. Często towarzyszą mu inne choroby, takie jak ADHD, OCD, depresja, zachowania impulsywne oraz lękowe. Zespół ma swój początek w dzieciństwie. Częściej występuje u chłopców. Ze względu na aspekt psychospołeczny może być schorzeniem bardzo dotkliwym.
Słowa kluczowe: tiki, OCD, ADHD, histamina, paciorkowce hemolizujące grupy A i B

ABSTRACT
Tourette’s syndrome is a neuropsychiatric disease in which main role plays facial, head, neck and upper limbs movements’ disorders and also vocal disorders called ”tics”. Etiology is unknown and probably multifactorial. The syndrome can be associated with OCD, ADHD, depression and fear disorders. The disease more often occurs among boys and has its onset in childhood. As for the psychosocial burdens, Tourette’s syndrome can be considered as extremely painful and even life destroying.
Key words: tics, OCD, ADHD, histamine, streptococcus hemolytic group A and B

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu