VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Neuroleptyki przeciwdepresyjne
Antidepressive antipsychotics
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Instytut Amici
 
STRESZCZENIE
Neuroleptyki II generacji, a przede wszystkim kwetiapina i olanzapina, potwierdziły skuteczność w leczeniu zaburzeń depresyjnych u pacjentów jedno- i dwubiegunowych. Kwetiapina jest pierwszym atypowym neuroleptykiem zarejestrowanym w Polsce
w leczeniu zaburzeń jednobiegunowych. W tym przeglądzie zaprezentowano całościowy obraz badań klinicznych nad wykorzystaniem neuroleptyków II generacji w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz związanych z tym kwestii farmakologicznych.
Słowa kluczowe: neuroleptyki przeciwdepresyjne
 
ABSTRACT
Second generation antipsychotics (SGAs), especially quetiapine and olanzapine, have clearly demonstrated efficacy in the treatment of depression both in unipolar and bipolar patients. Quetiapine became the first SGA registered in the treatment of unipolar depression. This comprehensive review provides an overview of the clinical trial data of SGAs for treating depressive episodes and pharmacological issues raised in the use of SGA therapy in clinical practice.
Key words: antidepressive antipsychotic
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu