VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Polskie wzorce farmakoterapii schizofrenii, zaburzeń jednobiegunowych i dwubiegunowych (część II)
Polish patterns of pharmacotherapy of schizophrenia, unipolar and bipolar disorders (part II)
Bartosz Łoza1, Andrzej Czernikiewicz2, Agata Szulc3
1 Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3 Klinika Psychiatrii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Trzystu trzydziestu psychiatrów uczestniczyło w serii głosowań podczas 3-dniowego warsztatu w czerwcu 2012 r. Uczestnicy dyskutowali główne farmakologiczne strategie leczenia schizofrenii, zaburzenia dwubiegunowego i jednobiegunowego. Ujawniony konsensus odnosił się do generalnych rekomendacji i terapeutycznych „drzewek decyzyjnych” w różnego typu epizodach psychopatologicznych.
Słowa kluczowe: konsensus, algorytmy, zalecenia, psychofarmakoterapia
 
ABSTRACT
Some 330 psychiatrists participated in a series of voting of the three-day workshop in June 2012. Participants discussed main psychopharmacological therapy strategies in schizophrenia, unipolar disorder and bipolar disorder. The unveiled consensus refers to general recommendations and suggests therapeutic “decision tree” for various psychopathological episodes.
Key words: consensus, algorithms, guidelines, psychopharmacotherapy
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu