VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Procesy pamięciowe u pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi
Memory processes among patients with renal dysfunction
Wojciech Rakoczy1, 2
1 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Szpital Specjalistyczny w Brzozowie – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
2 Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Brzozowie
 
STRESZCZENIE
Choroby nerek są coraz częstsze, zalicza się je więc do chorób cywilizacyjnych. Jednym z następstw schorzeń nefrologicznych są zaburzenia funkcjonowania poznawczego. Do najczęstszych z nich należą dysfunkcje wykonawcze, uwagi, językowe i deficyty pamięci. Artykuł jest poświęcony zaburzeniom funkcji mnestycznych w przewlekłej niewydolności nerek i dializoterapii.
Słowa kluczowe: choroby nerek, dializa, pamięć
 
ABSTRACT
Renal diseases are still increasing, so they are classified as lifestyle diseases. One of the possible results of nephrological illness are cognitive disorders. The most common are executive dysfunction, attention and language disorders and memory deficits. In this article memory dysfunctions in renal diseases and dialysis were reviewed.
Key words: renal diseases, dialysis, memory
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu