VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Rozpowszechnienie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej we współczesnym świecie
Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder nowadays
Kamil Chorążka1,2, Paulina Miłkowska3,4, Bartosz Łoza1,2, Maja Polikowska1,2
1 Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
3 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
 
STRESZCZENIE
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to zaburzenie najczęściej utożsamiane z angielskim skrótem ADHD (attention deficit hyperactivity disorder; zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Różnorodność klasyfikacji diagnostycznych oraz zróżnicowanie obrazu klinicznego tego schorzenia niejednokrotnie wpływają na wyniki badań epidemiologicznych. Artykuł ma na celu zobrazowanie rozprzestrzenienia ADHD w populacji dzieci i dorosłych we współczesnym świecie. Jest on również próbą identyfikacji najbardziej charakterystycznych czynników wpływających na powyższe różnice.
Słowa kluczowe: ADHD, zespół hiperkinetyczny, DSM-IV, ICD-10
 
ABSTRACT
Attention deficit hyperactivity disorder is a condition most commonly identified with the English acronym ADHD. The variety of diagnostic classifications and diversity of the clinical manifestation of the disease often affect the results of epidemiological studies. This article aims to present the prevalence of ADHD in children and adults nowadays. It is also an attempt to identify the most characteristic factors influencing these differences.
Key words: ADHD, hyperkinetic disorder, DSM-IV, ICD-10
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu