VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Pozarejestracyjne zastosowania neuroleptyków
Off-label indications of antipsychotics
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Pozarejestracyjne stosowanie neuroleptyków jest legalną praktyką, w ramach której zapisuje się te środki we wskazaniach innych niż zarejestrowane, w innym wieku, w innej formie, z innym sposobem podawania lub z innymi odstępstwami w stosunku do charakterystyki produktu. Neuroleptyki są powszechnie stosowane w pozarejestracyjnych wskazaniach, np. w zespołach depresyjnych (zaburzeniu jednobiegunowym), lęku, bezsenności, agresji, agitacji, zaburzeniach destrukcyjnych, osobowości pogranicznej, uzależnieniu od alkoholu lub innych substancji, w behawioralnych i psychologicznych objawach związanych z otępieniem oraz w wielu innych zaburzeniach. Zastosowania pozarejestracyjne neuroleptyków są częste, dotyczą nawet połowy ogółu terapii.
Słowa kluczowe: neuroleptyki, zastosowania pozarejestracyjne, kwetiapina, olanzapina
 
ABSTRACT
The off-label antipsychotic administration is the practice of prescribing these pharmaceuticals in a legal way, but for formally unapproved indications, unapproved age, form, route of administration or other aspects of a drug label. Antipsychotics are commonly prescribed off-label for major depression (unipolar), anxiety, insomnia, aggression, agitation, disruptive disorders, borderline personality disorder, alcohol or other substance dependence, behavioral and psychological symptoms of dementia, and broad range of other disorders. The off-label use of antipsychotics is very often in psychiatry, relates up to half of all therapies.
Key words: antipsychotics, off-label indications, quetiapine, olanzapine
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu