VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Otępienie w chorobie Alzheimera – zadania opiekunów w zakresie leczenia farmakologicznego
Dementia in Alzheimer’s disease – the roles of caregivers in pharmacological treatment
Andrzej Potemkowski1, Anna Ratajczak2, Marcin Ratajczak3
1 Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
2 Studium Doktoranckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Pamięci Euromedis w Szczecinie
 
STRESZCZENIE
Komunikacja z opiekunem stanowi bardzo ważny element leczenia otępień. Powinna się skupiać na wyjaśnieniu istoty choroby Alzheimera, rozwoju objawów, obciążeniach wynikających z opieki, a przede wszystkim na możliwości uzyskania efektów
leczenia farmakologicznego i pozafarmakologicznego. W komunikacji ważnymi tematami są także aspekty opieki pozadomowej oraz prawne – ubezwłasnowolnienie i instytucjonalizacja. Ponieważ choroba pacjenta oddziałuje również na opiekuna,
w komunikacji z nim należy mu to uświadomić, a przez to wyraźnie wskazać na konieczność dbania również o własne zdrowie. Powinno być ono nadzorowane w takim samym zakresie jak zdrowie chorego z otępieniem alzheimerowskim.
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, opieka, leczenie
 
ABSTRACT
Communication with a caregiver constitutes a significant element of dementia treatment. It should focus on explaining the essence of Alzheimer’s disease, development of symptoms, encumbrances related to caregiving and, above all, on the possibility
of obtaining the effects of pharmacological and non-pharmacological treatment. Important topics in communication involve also the aspects of out-of-home care as well as legal issues – incapacitation and institutionalization. By rising caregivers’
awareness of the influence the disease will have on them, communication with a caregiver should clearly indicate that it is essential for them to take care of their health, which should be supervised to the same extent as the health of a patient with
Alzheimer’s dementia.
Key words: Alzheimer disease, care, therapy
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu