VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Rivaldo – rywastygmina o dobrym profilu bezpieczeństwa
Rivaldo – rivastigmine with a good safety profile
Tomasz Berkowicz
Oddział Neurologiczny i Udarowy III Szpitala Miejskiego im. dra Karola Jonschera w Łodzi
 
STRESZCZENIE
Choroba Alzheimera to najczęstsza choroba prowadząca do otępienia, stanowiąca 60–70% jego wszystkich przypadków. Również pacjenci z chorobą Parkinsona są obarczeni dużym ryzykiem rozwoju otępienia. Rywastygmina jest preparatem zarejestrowanym do leczenia łagodnego i umiarkowanego otępienia w przebiegu choroby Alzheimera oraz w przebiegu choroby Parkinsona. Przeprowadzono porejestracyjne otwarte, nierandomizowane, wieloośrodkowe badanie obserwacyjne w celu oceny profilu bezpieczeństwa i tolerancji nowego na rynku polskim doustnego generycznego preparatu rywastygminy – Rivaldo®. Badanie objęło 2196 pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera oraz 111 pacjentów z otępieniem w przebiegu choroby Parkinsona. Dane uzyskane w tym badaniu potwierdzają dobry profil bezpieczeństwa i skuteczność leku. Preparat jest dobrze tolerowany i akceptowany przez pacjentów.
Słowa kluczowe: rywastygmina, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, działania niepożądane
 
ABSTRACT
Alzheimer disease is the most common form of dementia and represents 60–70% percent of all cases. Patients with Parkinson’s disease have also very high risk of dementia development. Rivastigmine is approved for the treatment of mild and moderate
dementia in the course of Alzheimer disease and in the course of Parkinson’s disease. An postmarketing, open label, non-randomized, multicenter observational trial was performed to evaluate safety profile and tolerance of new oral generic rivastigmine
formulation – Rivaldo®. Trial evaluated 2196 patients with Alzheimer’s disease and 111 patient with dementia in the course of Parkinson’s disease. Data obtained in this observational trial confirms that Rivaldo® has a good safety profile. The drug is well tolerated and accepted by patients.
Key words: rivastigmine, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, side effects
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu