VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Najważniejsze zastosowania terapeutyczne kwetiapiny, które każdy powinien znać
Main therapeutic domains of quetiapine you need to know
Bartosz Łoza
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Instytut AMICI
 
STRESZCZENIE
Kwetiapina jest najczęściej zapisywanym neuroleptykiem atypowym. To neuroleptyk podstawowy w wielu wskazaniach, zarówno zarejestrowanych, jak i pozarejestracyjnych. Kwetiapina jest atypowym neuroleptykiem stosowanym w leczeniu schizofrenii, zaburzeń dwubiegunowych, dużej depresji, zaburzeń reaktywnych (np. PTSD), zaburzeń lękowych (np. lęku uogólnionego), zaburzeń zachowania, zaburzeń zachowania towarzyszących otępieniu, bezsenności, zespołu zależności alkoholowej, zespołu Tourette’a oraz wielu innych zaburzeń. Współcześnie kwetiapina jest szeroko stosowana głównie w leczeniu stanów niepsychotycznych. W artykule przedstawiono przegląd najbardziej przełomowych badań z zastosowaniem kwetiapiny.
Słowa kluczowe: kwetiapina, wskazania, zastosowania pozarejestracyjne
 
ABSTRACT
Quetiapine is the most often prescribed atypical antipsychotic. It is indicated as the first-line, registered and off-label psychiatric treatment for many disorders. Quetiapine is an atypical antipsychotic administered for the treatment of schizophrenia, bipolar
disorder, major depressive disorder, reactive disorders (e.g. PTSD), anxiety (e.g. GAD), behavioral disorders, behavioral and psychological symptoms of dementia, insomnia, alcohol dependence, Tourette syndrome, and many other disorders. Nowadays, quetiapine is being widely used mostly in non-psychotic disorders. This paper presents the review of cutting-edge research works about quetiapine.
Key words: quetiapine, indications, off-label use
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu