VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Leki psychotropowe dla kierowców. Jeszcze jeden powód, by stosować escitalopram
Psychotropic medications for drivers. Yet another reason to use escitalopram
Małgorzata Reszczyńska1, Kamil Chorążka2, Bartosz Łoza2, Maja Polikowska2, Magdalena Wilk2
1 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
2 Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Streszczenie
Od 2010 r. piloci z łagodną lub umiarkowaną depresją przyjmujący jeden z 4 leków przeciwdepresyjnych: escitalopram, citalopram, sertralinę lub fluoksetynę, mają prawo latać. Nowa zasada zniosła niemal 70-letni zakaz obowiązujący w USA i zmieniła
praktykę na całym świecie. Wcześniej piloci z kliniczną depresją, korzystający z psychoterapii lub farmakoterapii, mieli zakaz latania. Wprowadzona zmiana otwiera możliwość stworzenia pozytywnej listy leków psychotropowych, które można rekomendować także u kierowców. Należy przypomnieć, że choć uprawnienia do kierowania różnymi pojazdami zdobywa się osobno, to jednak odebranie tych uprawnień przez sąd zachodzi w wielu przypadkach łącznie.
Słowa kluczowe: leki psychotropowe, kierowcy, kierowanie, SSRI
 
Abstract
Since 2010, pilots taking medications for mild or moderate depression have been allowed to fly and take one of 4 antidepressants: escitalopram, citalopram, sertraline, or fluoxetine. This overturned a nearly 70-year ban in the USA and changed the
worldwide practice. Earlier, clinically depressed pilots, including those undergoing psychotherapy or pharmacotherapy, were not allowed to fly. This change opens up the possibility for creating a positive list of psychotropic drugs which can be recommended also for drivers. It is important to remember that while authorizations to drive different vehicles are obtained individually, they are usually withdrawn by the court jointly.
Key words: psychotropic medicines, drivers, driving, SSRI
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu