VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Suplementacyjna terapia mineralną wodą siarczkową u osób z zaburzeniami emocji
Supplemental sulphide mineral water therapy in patients with emotional disorders
Bartosz Łoza1, Maja Polikowska1, Małgorzata Reszczyńska2
1 Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 
STRESZCZENIE
Wody mineralne mogą być użyteczne w leczeniu niektórych stanów klinicznych, np. wody zawierające lit – w zaburzeniach afektywnych lub wody siarczkowe – w leczeniu stresu oksydacyjnego, stanów zapalnych, zespołu wypalenia czy w stanach
zmęczenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny wydaje certyfikaty potwierdzające właściwości terapeutyczne wody mineralnej. Lecznicze wody mineralne muszą pochodzić z naturalnych źródeł, a zawarte w nich minerały i inne substancje rozpuszczalne określać terapeutyczną wartość danej wody. Mimo popularności terapii uzdrowiskowych niemal nie prowadzi się badań porównawczych dotyczących skuteczności zastosowania wód mineralnych, co stało się bezpośrednim powodem podjęcia niniejszej próby.
W pracy zastosowano certyfikowaną wodę LW-1, wykorzystując ją w formie suplementacji u osób objętych leczeniem zaburzeń emocji. Trzydziestu pacjentów ambulatoryjnych zostało zrandomizowanych w proporcji 1 : 1 do grupy z mineralną wodą
siarczkową (SW) lub do grupy z wodą nisko zmineralizowaną (NW), które to wody były uzupełnieniem dotychczasowego, stabilnego wzorca leczenia. Na początku badania i po 2 tygodniach leczenia wykonano badania skalą Short Form 36 (SF-36),
podskalą Emocjonalnego Wyczerpania z Maslach Burnout Inventory (MBI) oraz Clinical Global Impression (CGI). Wszyscy uczestnicy ukończyli badanie. Punktacja SF-36 poprawiła się istotnie tylko w grupie SW (p = 0,0015), ale nie w grupie NW; podobnie w skali MBI (p = 0,043). Punktacja CGI ujawniła istotną tendencję (p = 0,001) do poprawy w grupie SW, ale nie w grupie NW. Wykazano wielokierunkową poprawę parametrów psychosomatycznych uczestników stosujących suplementację mineralną wodą siarczkową w porównaniu ze zwykłą wodą nisko zmineralizowaną.
Słowa kluczowe: woda mineralna, woda siarczkowa, jakość życia, leczenie uzdrowiskowe
 
ABSTRACT
Mineral waters may improve some clinical conditions, like lithium water in affective disorders or sulphide water in oxidative stress, inflammation, burnout, and fatigue conditions. National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene issues certificates confirming the healing properties of mineral waters. The curative mineral water must come from natural sources and contain minerals and other soluble substances that determine the therapeutic value of the water. Despite the popularity of spa treatments, almost no one carries out randomized research on the effectiveness of mineral waters, which was the immediate reason for conducting the present trial.
The study was based on the LW-1 certified water, using it as a supplemental therapy in patients being treated for emotional disorders. Thirty patients recruited in outpatient clinics were randomized 1 : 1 to the group with sulphide water (SW) or potable water (PW) supplementation, accompanying the stable treatment schedule. At baseline and after 2 weeks of treatment, Short Form 36 (SF-36), Emotional Exhaustion subscale from Maslach Burnout Inventory (MBI), and Clinical Global Impression (CGI) scales were completed. All 30 patients completed the study. SF-36 improved significantly in the SW group (p = 0.0015), compared to no significant effect in the PW group as well as MBI improved significantly only in the SW group (p = 0.043). The CGI scores demonstrated improvement trends (p = 0.001) only in the SW group. Patients randomized to sulphide water supplementation demonstrated multidirectional improvement in their psychosomatic well-being markers.
Key words: mineral water, sulphide water, quality of life, spa treatment
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu