VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół Ekboma – opis przypadku
Ekbom syndrome – case study
Przemysław Grudzka, Maurycy Araszkiewicz, Ewa Sobolewska
Klinika Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 
STRESZCZENIE
Opisano przypadek 68-letniej kobiety cierpiącej na obłęd pasożytniczy. Pacjentka została przyjęta do kliniki psychiatrii ze względu na przekonanie, że jest zakażona przez pasożyty. Rozpoznano obłęd pasożytniczy i zastosowano leczenie  przeciwpsychotyczne, z pomocą którego uzyskano remisję. Obłęd pasożytniczy (zespół Ekboma) jest stanem, w którym pacjent żywi niezachwiane, ale błędne przekonanie, że został zainfekowany przez pasożyty. Pacjenci szczegółowo opisują działanie i swoistą wrogość pasożytów: pełzanie, gryzienie, zagnieżdżanie. Według współczesnych kryteriów diagnostycznych ICD-10 obłęd pasożytniczy to schorzenie należące do organicznych halucynoz, które najczęściej występują u samotnych, starszych kobiet. W takich przypadkach leczenie z zastosowaniem neuroleptyków jest konieczne.
Słowa kluczowe: obłęd pasożytniczy, halucynoza organiczna, parazytoza, zespół Ekboma

ABSTRACT
A case of a 68-year-old woman suffering from delusional parasitosis is described. The patient was admitted to the psychiatry department because of belief of parasitic infection. The patient revealed the delusional parasitosis and received antipsychotic
treatment resulting in remission. Delusional parasitosis (Ekbom syndrome) is a condition where a person has the unwavering mistaken belief of being infested with parasites. Patients give detailed descriptions of the activity and offending parasites:
crawling, biting, burrowing. According to the contemporary ICD-10 diagnostic criteria, the delusional parasitosis is a disorder which belongs to organic hallucinosis that are usually attached to lonely, old women. In such cases, a therapeutic process using
antipsychotic treatment is necessary.
Key words: elusional parasitosis, organic hallucinosis, parasitosis, Ekbom’s syndrome
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu