VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zapał, który wypala
Zeal that burns out
Katarzyna Simonienko, Mikołaj Kwiatkowski, Natalia Wygnał, Napoleon Waszkiewicz
Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
STRESZCZENIE
Personel placówek psychiatrycznych jest szczególnie narażony na wypalenie zawodowe. To problem, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ znacząco obniża nie tylko jakość wykonywanej pracy, ale także komfort życia, a w rezultacie może prowadzić
do takich zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, a nawet zakończyć się samobójstwem. Niniejszy artykuł omawia zjawisko wypalenia zawodowego i jego procedury leczenia.
Słowa kluczowe: zespół wypalenia zawodowego, zaburzenie adaptacyjne, zaburzenie psychiczne, depresja, lęk
 
ABSTRACT
Psychiatric institutional staff is especially exposed to the burnout syndrome. This problem is worth noting as it significantly reduces not only the quality of work, but also the quality of life. It can result in mental disorders such as depression, anxiety
disorders or finally even in a suicide attempt. This article discussed the characteristics of burn out syndrome and its treatment procedures. 
Key words: burn out syndrome, adjustment disorder, psychiatric disorder, depression, anxiety
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu