VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Rola coacha w procesie wewnętrznej motywacji przeciwdziałającej wypaleniu wewnętrznemu i zawodowemu
The role of the coach in the process of internal motivation to counteract burnout and internal training
Paweł Jaremek
Start In Smart
 
Streszczenie
Coaching to forma rozwoju, w której osoba nazywana coachem wspiera coachee – ucznia lub klienta – w osiąganiu określonych celów indywidualnych lub zawodowych. Typowy błąd stanowi przekonanie, że coaching jest w zasadzie tym samym co
terapia, gdy w rzeczywistości są to zjawiska zupełnie różne. Terapia ma na celu pomóc ludziom wyzdrowieć w przypadku emocjonalnych lub innych psychicznych zaburzeń, takich jak depresja czy lęk. Coaching natomiast ma pomóc osiągnąć osobiste
cele. W praktyce oba te zjawiska są często trudne do rozróżnienia, ponieważ rozwój osobisty stanowi potężny czynnik sprzyjający zdrowieniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Słowa kluczowe: coaching, coachee

Abstract
Coaching is a form of development in which a person called a coach supports a coachee – learner or client – in achieving a specific personal or professional goal. A common misconception is that coaching is the same as therapy, when in fact they are
quite different. Therapy is intended to help people recover from emotional or other psychological disorders such as depression or anxiety. Coaching is intended to help individuals achieve personal goals. In practice, these phenomena are often difficult
to be distinguished from one another, because personal development is a powerful recovery factor.
Key words: coaching, coachee
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu